آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

رنگ نهایی

مشخصات عمده

سطح ورق در انتها با لومیفلون با زیرسازی فلوروکربن در روی ورق و یک روکش ساده در زیر آن پوشیده خواهد شد. دو سیستم برای روکش لومفلون وجود دارد:

  1. رنگ سالید” یک سیستم دولایه دوپخت (two-bake).
    کل قطر لایه رو حداقل 25 µ است که شامل یک لایه تبدیلی، یک لایه بتونه جلوگیری کننده و یک لایه لومیفلون با زیر سازی فلوروکربن است

  2. رنگ متالیک” یک سیستم سه پخت (three-bake).
    کل قطر لایه رو حداقل 35 µ است که شامل یک لایه تبدیلی، یک لایه بتونی جلوگیری کننده و یک لایه رنگ شفاف و متالیک لومیفلون با زیر سازی فلوروکربن است.

روکش سطح رو باید با «مشخصات Coated Coil برای استفاده خارجی ساختمان» منتشر شده توسط ECCA (سازمان Coil Coated اروپایی) یا AAMA (سازمان تولیدات معماری آمریکا) انجام شود. به منظور دستیابی به تراز کیفیت، هر دو سازمان، قسمت پشت پنل که روی دیوار قرار می گیرد، باید یک روکش پلی استر قابل شستشو داشته باشد برای محافظت در برابر مشکلات مانند زنگ زدگی.

روکش پایانی همچنین می تواند از مجموعه های سنگی که ظاهر سنگ دارند ولی با رنگ لومیفلون با زیرسازی رزین فلوروکربن پوشیده شده اند، باشد. رنگ و مدل توسط مهندس معمار انتخاب می شود.

سطح پایانی به وسیله یک نوار محافظ چسبناک با دولایه سفید و سیاه محافظت می شود. این نوار آزمایش شده می تواند می تواند حداقل 6 ماه در معرض شرایط آب و هوایی محلی قرار گیرد، بدون این که خصوصیت چسبندگی اصلی خود را از دست دهد یا باعث زنگ زدگی و دیگر خسارات شود.

(الف) مشخصات عمومی
(ب) قابلیت عدم فرسایش در مقابل هوا
Dry Film Property
Test Method
Criteria
60° Gloss
ASTM D523-89 30 to 80%
Color
Formability(T-Bend) NCCA 11-19
ASTM D1737-62
2T, no cracking
Reverse Impact-Crosshatch NCCA 11-5 No pick off
Hardness-Pencil ASTM D3363-92a 1-2H
Adhesion
  Dry
  Wet
  Boiling Water

ASTM D3359, Method8
37.8°C, 24hrs
100°C, 20min

No Change
No Change
No Change
Abrasion Resistance ASTM D968-93(Falling sand) 20 liters/mil as the criterion of AAMA, 70 liters/mil as the actual value
Chemical Resistance
  HCI
  H2SO4
  Mortar
  Detergent

ASTM D1308-79
ASTM D1308-79
AAMA 605.2-90
ASTM D2248-73

No Change
No Change
No Change
No Change
Dry Film Property
Test Method
Criteria
Color Retention
ASTM D2244-93 Max 0.5 units after 4000 hrs
Gloss Retention ASTM D523-89 70% after 4000 hrs
Chalking ASTM D4214-89 Max 0.8 units after 4000 hrs
Salt Spray ASTM D-B117-90
NCCA 11-2
Blisters-10
Scribe-8
 3000 hrs.-aluminum, 35°C
Humidity-Thermal ASTM D2246-65 No blister
No cracking
10 cycles: 24hrs × 100% RH, 37.8°C: 2hrs. × 18°C: 4hrs.×24°C
Humidity ASTM D2247-94 No Change
 3000 hrs.-aluminum, 35°C
Condensing Humidity (Cleveland) ASTM D4585-87 None to very few #8 blisters
 100%RH×54.4°C, 2500 hrs
تست ضد ضربه بودن به روش دوپنت
مشخصات فنی لایه آلومینیوم: Alloy 3105-H14
وزن گوی فولادی(kg)
ارتفاع(mm)
عمق ضربه(mm)
AL-Clad
ALPOLIC®
4mm
6mm
3mm
4mm
6mm
0.30
300
0.5
0.4
1.7
0.6
0.4
0.50
500
1.3
1.0
1.6
1.4
0.8
1.00
300
1.4
1.2
2.0
1.7
1.0
1.00
500
1.9
1.6
2.6
2.3
1.5
 
ASTM
Unit
 
قدرت بار
E8
kg/mm2
15.5
قابلیت ارتجاعی
C393
kg/mm2
7,000
خصوصیات AL-Clad در خصوص قابلیت اشتعال
بر AL-Clad آزمایش های زیر انجام شده است: توجه: بر AL-Clad چهار میلیمتر آزمایش های زیر صورت گرفته است: آزمایش میزان ضد حریق بودن: ASTM E119 (1-hr Fire Rating and 2-hr Fire Rating) آزمایش حریق در پوشش سقف: ASTM E108 آزمایش حریق در داخل: UBC26-3, Interior Room Corner Test آزمایش غیر سمی بودن: Combustion Toxicity Test, New York State, Uniform Fire Prevention and Building Code
خصوصیات ALPOLIC® در خصوص قابلیت اشتعال
بر ALPOLIC® آزمایش های زیر انجام شده است:
کشور
استاندارد آزمایش
نمونه
نتیجه و طبقه بندی
انگلیس
BS476, Part 6
Part 7
4mm & 6mm
Class 0
Class 1
آلمان
DIN4102 Part 1
4mm & 6mm
Class B1
ایالات متحده
British Thermal Unit (NFPA 259-93)
4mm
Passed
Climbing Drum Peel Test (ASTM D1781-76)
4mm
Passed
Tunnel Test (ASTM E84)
4mm & 6mm
Class A / Class B
ASTM E108 Modified
4mm
Passed
ISMA Test (Intermediate Scale Multi-story Apparatus)
4mm & 6mm
Passed
کانادا
CAN/ULC-S 134-92, Full-scale Exterior Wall Fire Test
4mm
Passed
چین
GB8625, GB8626,& GB8627
4mm
Class B1
ژاپن
Heat Release Test for Non-combustible Material (ISO5660-1)
4mm & 6mm
Passed
Certificate No. NE-0001
کشور
استاندارد آزمایش
نمونه
نتیجه و طبقه بندی
انگلیس
BS476, Part 6
Part 7
3mm & 6mm
Class 0
Class 1
آلمان
DIN4102 Part 1
3mm & 6mm
Class B2
اتریش
ONORM B 3800
3mm & 6mm
B1
سوئیس
SNV 52018 3/2
3mm & 6mm
5-1
هلند
NEN 3883
3mm & 6mm
Class 1
بلژیک
NFP 92-501
S21-203
3mm & 6mm
M1
A1
استرالیا
AS1530 Part3
3mm & 6mm
3mm6mm
Ignitability00
Flame Spread00
Heat Evolved00
Smoke Developed10-1
ایالات متحده
ASTM E84
3mm & 6mm
3mm6mm
Flame Spread50
Smoke Developed1510
Modified ASTM E108 6mm Cleared