آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

مشخصات

مشخصات عمده
مشخصات فنی AL-Clad و ALPOLIC®
 
 
ASTM
Unit
AL-Clad
ALPOLIC®
3mm
4mm
6mm
3mm
4mm
6mm
چگالی مشخص     1.99 1.90 1.81 1.52 1.38 1.23
وزن قطعه   kg/m2 6.0 7.6 10.9 4.6 5.5 7.4
انبساط حرارتی D969 x10-6°C 24 24 24 24 24 24
رسانش حرارتی ظاهری D976 kcal/m.hr.°C 0.43 0.39 0.35 0.43 0.39 0.35
انکسار دما D648 °C   116 109 115 115 115
 
 
ASTM
Unit
AL-Clad
ALPOLIC®
4mm
6mm
3mm
4mm
6mm
قابلیت انبساط E8 kg/mm2
5.0
3.0
6.2
4.9
3.5
قدرت بار E8 kg/mm2
4.5
2.7
5.9
4.5
3.1
کشیدگی E8 %
5
2
12
14
17
استحکام ارتجاعی C393 x105kg.mm2
14
35
7.3
14
35
قابلیت ارتجاعی C393 °C
4060
2970
5000
4060
2970
مقاومت در برابر ضربه
   حداکثر بار (50میلیمتر Ø)
   مقاومت در برابر برش
D732
kg
kg/mm2

2040
3.3
 

1380
2.9

1650
2.6

2100
2.2
تست ضد ضربه بودن به روش دوپنت
AL-Clad و ALPOLIC® بسیار بیشتر از دیگر مواد مانند فولاد، آلومینیوم، تخته چند لایه و ... در برابر صوت عایق می باشند. طبقه بندی عایق بودن در برابر صدا (STC Nos.) به شرح زیر است:
کاهش ارتعاش
AL-Clad و ALPOLIC® این قابلیت را دارند که شدت ارتعاش و دامنه آنرا کاهش دهند. همچنانکه در زیر مشاهده می کنید (نتایج در درمای 23 ° می باشد):
 
ASTM
Unit
AL-Clad
ALPOLIC®
3mm
4mm
6mm
3mm
4mm
6mm
STC
E413
dB
2
2
2
2
2
2
تست ضد ضربه بودن به روش دوپنت
مشخصات فنی لایه آلومینیوم: Alloy 3105-H14
وزن گوی فولادی(kg)
ارتفاع(mm)
عمق ضربه(mm)
AL-Clad
ALPOLIC®
4mm
6mm
3mm
4mm
6mm
0.30
300
0.5
0.4
1.7
0.6
0.4
0.50
500
1.3
1.0
1.6
1.4
0.8
1.00
300
1.4
1.2
2.0
1.7
1.0
1.00
500
1.9
1.6
2.6
2.3
1.5
 
ASTM
Unit
 
قدرت بار
E8
kg/mm2
15.5
قابلیت ارتجاعی
C393
kg/mm2
7,000
خصوصیات AL-Clad در خصوص قابلیت اشتعال
بر AL-Clad آزمایش های زیر انجام شده است: توجه: بر AL-Clad چهار میلیمتر آزمایش های زیر صورت گرفته است: آزمایش میزان ضد حریق بودن: ASTM E119 (1-hr Fire Rating and 2-hr Fire Rating) آزمایش حریق در پوشش سقف: ASTM E108 آزمایش حریق در داخل: UBC26-3, Interior Room Corner Test آزمایش غیر سمی بودن: Combustion Toxicity Test, New York State, Uniform Fire Prevention and Building Code
خصوصیات ALPOLIC® در خصوص قابلیت اشتعال
بر ALPOLIC® آزمایش های زیر انجام شده است:
کشور
استاندارد آزمایش
نمونه
نتیجه و طبقه بندی
انگلیس
BS476, Part 6
Part 7
4mm & 6mm
Class 0
Class 1
آلمان
DIN4102 Part 1
4mm & 6mm
Class B1
ایالات متحده
British Thermal Unit (NFPA 259-93)
4mm
Passed
Climbing Drum Peel Test (ASTM D1781-76)
4mm
Passed
Tunnel Test (ASTM E84)
4mm & 6mm
Class A / Class B
ASTM E108 Modified
4mm
Passed
ISMA Test (Intermediate Scale Multi-story Apparatus)
4mm & 6mm
Passed
کانادا
CAN/ULC-S 134-92, Full-scale Exterior Wall Fire Test
4mm
Passed
چین
GB8625, GB8626,& GB8627
4mm
Class B1
ژاپن
Heat Release Test for Non-combustible Material (ISO5660-1)
4mm & 6mm
Passed
Certificate No. NE-0001
کشور
استاندارد آزمایش
نمونه
نتیجه و طبقه بندی
انگلیس
BS476, Part 6
Part 7
3mm & 6mm
Class 0
Class 1
آلمان
DIN4102 Part 1
3mm & 6mm
Class B2
اتریش
ONORM B 3800
3mm & 6mm
B1
سوئیس
SNV 52018 3/2
3mm & 6mm
5-1
هلند
NEN 3883
3mm & 6mm
Class 1
بلژیک
NFP 92-501
S21-203
3mm & 6mm
M1
A1
استرالیا
AS1530 Part3
3mm & 6mm
3mm6mm
Ignitability00
Flame Spread00
Heat Evolved00
Smoke Developed10-1
ایالات متحده
ASTM E84
3mm & 6mm
3mm6mm
Flame Spread50
Smoke Developed1510
Modified ASTM E108 6mm Cleared