آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

مقاومت سازه ای

طرح مقاومت خمشی
طرح مقاومت بیان می کند که مقاومت flexural پنل کاملا وابسته به لایه های آلومینیوم است. بدین معنی که اگر فشار وارده بر لایه های آلومینیوم در حدود مجاز آلومینیوم باشد، تغییر شکل پایداری در پنل شکل نمی گیرد. در این اندازه گیری، مقاومت مجاز لایه آلومینیوم 15.5 kg/mm2 داده شده است.
حالت ارتجاعی در مقابل فشار زیاد
حالت ارتجاعی AL-Clad و ALPOLIC® به قطر پنل، سایز پنل، زیر سازی آن و ... بستگی دارد. انکسار تحت شرایط خاص قابل محاسبه به وسیله یک معادله ساده است.