آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

روش مونتاژ

برای ساختن پنل ها ماشین آلات و ابزارآلات معمولی نجاری و آلومینیوم کاری استفاده میشود.
اره کردن
Running Saw و Panel Saw برای نجاری می تواند قطعات AL-Clad و ALPOLIC® را به آسانی ببرد. تیغه الماس برای برش آلومینیوم و پلاستیک پیشنهاد می شود.
اره کردن
Running Saw و Panel Saw برای نجاری می تواند قطعات AL-Clad و ALPOLIC® را به آسانی ببرد. تیغه الماس برای برش آلومینیوم و پلاستیک پیشنهاد می شود.
Panel Thickness(mm) Clearance Rake Angle
3mm 0.04mm 1°C
4mm 0.04mm 1°C30·
6mm 0.2mm 2°C30·
شیاردار کردن
در ایجاد شیار به فرم U این مساله بسیار مهم است که بین 0.2 تا 0.4 میلیمتر از هسته پلی اتیلن را باقی بگذارید. زاویه شیار 110 پیشنهاد می شود.
شیاردار کردن
در ایجاد شیار به فرم U این مساله بسیار مهم است که بین 0.2 تا 0.4 میلیمتر از هسته پلی اتیلن را باقی بگذارید. زاویه شیار 110 پیشنهاد می شود.
(1) Router و Trimmer
همچنان که در تصویر نشان داده شده از یک مته روتر استفاده کنید. [مثال سرمته روتر] ماده: الماس تعداد دندانه: 2 تا 4 تعداد دور: 20,000 تا 30,000 دور در دقیقه سرعت تغذیه: 3 تا 5 m/min
Rout-in Return System
بطور معمول 25 میلیمتر از لبه، شیاردار و تا زده می شود. پس از سوارکردن، گوشه آن به وسیله مواد درزگیر برای جلوگیری از نفوذ آب درزگیری می شود.
خم کردن توسط دستگاه پرس
هنگام خم کردن AL-Clad و ALPOLIC® بوسیله دستگاه پرس از یک قطعه با شعاع دلخواه استفاده کنید. حداقل شعاع داخلی خم به شرح زیر است:
خم کردن توسط غلتک رولی
غلتک رولی این امکان را به شما می دهد که پنل را با شعاع بیشتری از دستگاه خم کنید. پیش از خم کردن، لبه انحنا داده شده را شیار بدهید و بشکافید.:
جوشکاری
یک انتهای AL-Clad و ALPOLIC® می تواند به انتهای دیگر آن یا به انتهای ورقی دیگر از AL-Clad و ALPOLIC® به وسیله جوش دادن هسته آن با ابزار Hot Jet Gun متصل شود. میله جوشکاری از بریدن تکه ای بلند و باریک از AL-Clad و ALPOLIC® فراهم می شود و معمولا پس از جوشکاری تقویت لازم است.
(2) Groove Cutter


هنگامی که کمیت بالایی از پنل مورد پردازش است، Groove Cutter مناسب تر می باشد.
[مثال Groove Cutter]
ماده: تیغه الماس
قطر خارجی: 305 mmØ
تعداد دندانه ها: 24
تعداد دور: 3,000 تا 5,000 دور در دقیقه
سرعت تغذیه: 5 m/min

تا زدن
پنل های شیاردار U شکل را می توان به وسیله دستگاه پرس Floding Jig و یا Plate Punch تا زد. برای اینکه اطمینان داشته باشید که خط ها صاف است، بهتر است که پنل را روی یک میز هموار تا بزنید. برای اجتناب از ترک خوردن ورق، آنرا در دمای 10 درجه سانتیگراد و بالاتر تا بزنید.
ضخامت حداقل شعاع خم شدن(mm)
AL-Clad ALPOLIC°
عرضی موازی عرضی موازی
3mm 40 55
3mm 80 100
6mm 55 80
پیج و پرچ کردن
برای اتصال از پرچ آلومینیوم استفاده کنید. ثابت کردن پنل ها از یک طریق صورت می گیرد. پس از اتصال پنل ها به وسیله سوراخ اتصال از پیچ و مهره های ضد زنگ استفاده کنید. معادله e > 2D نشان دهنده رابطه بین قطر سوراخ (D) و فاصله مرکز سوراخ تا انتهای ورق (e) است، برای اطمینان از قابلیت انبساط سوراخ.