ÏæÔäÈå, 5 ÎÑÏÇÏ 1399

AL-Clad و ALPOLIC® - فناوری ترکیبات آلومینیمی

صفحه اصلی    ارتباط با ما    نقشه سایت 
شرکت آلتک
محصولات :: جدول رنگ :: رنگ های سالید ترکیبی

رنگهای سالید ترکیبی
Clay Brown
MB022-G30
Timber Brown
MB023-G30
Burgundy
MB065-G30
Wine Red
MB033-G30
Vemilion
MB117-G30
Signal Red
MBS09-G30
Orange
MB122-G30
Mandarin Orange
MB058-G30
Deep Verdant
MBS10-G30
Turquoise Green
MBS01-G30
Aqua Green
MBS02-G30
Green
MB050-G30
Verdant
MBS03-G30
Pale Green
MBS16-G30
Yellow Green
MBS17-G30
Budding Green
MBS18-G30
Sky Blue
MBS04-G30
Ocean Blue
M7748-G30
Flemish Blue
M7800-G30
Union Blue
M7797-G30
Blank
M7742-G30
Charcoal
M7991-G30
Monotone Slate
M7776-G30
Mist Gray
MB055-G30
Sand Stone
M7758-G30
Adobe Pink
M7815-G30
Clay Pink
M7814-G30
Pink
MB066-G30
Purple
M7816-G30
Pastel Violet
MB014-G30