ÏæÔäÈå, 5 ÎÑÏÇÏ 1399

AL-Clad و ALPOLIC® - فناوری ترکیبات آلومینیمی

صفحه اصلی    ارتباط با ما    نقشه سایت 
شرکت آلتک
محصولات :: جدول رنگ :: رنگ های سالید استاندارد

رنگهای سالید استاندارد
White
M9010-G30
Off White
M7770-G30
Milk White
M7774-G30
Castle White
M7747-G30
Aluminum Gray
M0556-G30
Golden Yellow
MBS08-G30
Apple Red
MB126-G30
Maroon
M7798-G30
Blue
M7787-G30
Moss Green
M7743-G30